0
1,000 تومان

خلاصه کتاب صوتی راهنمای تعیین اهداف و دستیابی به آنها

راهنمای تعیین اهداف و دستیابی به آنها کمی به خودتان سخت بگیرید چون در انجام کارهای ساده هیچ لذتی وجود…
0
20,000 تومان

خلاصه کتاب صوتی رازهایی برای جذب مشتریان جدید

رازهایی برای جذب مشتریان جدید از همین امروز با صداقت و انتخاب کلمات درست به قله های موفقیت در فروش…
0
15,000 تومان

خلاصه کتاب صوتی راز های فروش موفق

راز های فروش موفق شما یاد می گیرید به مشتری این حس اطمینان را منتقل کنید که تصمیم به خرید…
0
20,000 تومان