کتاب جراحی کسب و کار

کتاب جراحی کسب و کار بصورت تخصصی به علایم ورشکستگی استارتاپ ها و شرکتهای کوچک و بزرگ پرداخته و بعد…

0
70,000 تومان