تفاوت کاریابی با فرد یابی چیست ؟

موسسات زیادی در سطح ایران هستند که هدف آنها پیدا کردن کار برای افراد هست ، و خیلی به تجربه ، میزان تحصیلات ، تخصص و مهارت انها هم کاری ندارد و فقط می خواهند کارمند یا کارگر را به کاری بفرستند .

فردیابی یعنی تمرکز روی افرادی که سطح تحصیلات و دانش فنی و مهارتی خوبی برخوردار هستند و نیازمند به کار

هدف سایت آکادمی عقیدت از این کار چیست ؟

هدف ما این است که کارفرما ها یا متخصصین حوزه های مختلف را به هم برسانیم تا کیفیت کسب و کارها و کارنه جات روز به روز بیشتر شود ت اقتصاد پویایی داشته باشیم .

با پر کرن فرم زیر بدون هیچ هزینه ای تلاش داریم برای متخصصین این مرز و بوم ، کار مورد علاقه و در شان ایشان به یاری خدا پیدا کنم و از طرف کارفرمایان هم می توانند نیروهای متخصص را از این سایت استخدام کنند بدون هیچ هزینه ای جهت بهره وری شرکت خودشان

یادتان باشد بیشترین هزینه ای که یک شرکت متحمل می شود مزد به کارمندان است وای بحال روزی که کارمندان کارا و بهرور و بدون انگیزه باشند ، آنجاست که باید فاتحه شرکتها خوانده شود . پس استخدام درست اولین گام برای شرکت پویا و حرفه ای است